Pony

Siodła

JP Pony

Zamów profesjonalną usługę pasowania siodła

14,000 16,600 

Wyczyść
SKU: jp-pony Kategorie: ,

Wszystkie siodła Erreplus posiadają panele wypełnione wełną syntetyczną o świetnych właściwościach amortyzujących. Tylko i wyłącznie panele wypełnione wełną dają możliwość ich dopasowania do budowy i linii grzbietu konia tak aby zagwarantować równomierny rozkład ciężaru na całej płaszczyźnie ich przylegania w przeciwieństwie do paneli lateksowych, których nie da się dopasować. Oferujemy dwa typy profilu paneli : standard i wersja SL ( cut panel, free shoulder). SL to innowacyjny kształt poduszek łopatkowych, jest rozwiązaniem dla koni z mocnymi i rozbudowanymi łopatkami oraz dobrze rozwiniętą muskulaturą, dla koni okrągłych, dla koni „pułkowych” ze specyficznym wklęśnięciem za łopatką. O wyborze typu panelu decyduje saddlefitter po dokonaniu pomiaru konia i teście dynamicznym.

Siodła Erreplus stworzone są na bazie własnych terlic, które zostały zaprojektowane i używane tylko i wyłącznie do siodeł Erreplus. Każda terlica jest wykonana z termoutwardzalnego tworzywa, dzięki czemu jest lekka i pozwala na jej zwężanie i poszerzanie, zabieg ten jest bezinwazyjny dla siodła i nie wymaga jego rozbierania. Kształt i profil terlicy absolutnie respektuje mankamenty budowy końskiego grzbietu. Terlice siodeł Erreplus posiadają najszerszy rozstaw ramion przedniego łęku, daje to maksimum swobody ruchów obręczy łopatkowo barkowej koni ujeżdżeniowych ( zwłaszcza w chodach bocznych, zgjęciach, pracy na kole) i skokowych (podczas galopu, najazdu na przeszkodę oraz lądowania).

Erreplus siodła występują w trzech wersjach skór: thick leather (bydlęca gładka), printed leather (bydlęca karbowana) oraz double leather – podwójna skóra gwarantująca przyczepność, wymaganą miękkość oraz niespotykaną wytrzymałość na przetarcia i dekoloryzację.

WARUNKI TESTOWANIA SIODEŁ

1. Wysyłka siodła testowego nastąpi po wpłacie kaucji w wysokości połowy wartości siodła.
Wpłat należy dokonywać na numer konta bankowego:

45 1050 1214 1000 0092 0972 2207
Ing Bank Śląski Oddział Katowice

Odbiorca: FITANDRIDE ALEKSANDRA WRÓBEL ul. Klonowa 12/1, 40-168 Katowice.
W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Kaucja za siodło„

2. W przypadku rezygnacji z zakupu siodła po okresie testów, kwota kaucji zostanie zwrócona na konto Testującego, pomniejszona o wartości wysyłki siodła, zgodnie z kwotami z poniższej tabeli:
Cennik wysyłki siodeł:
zawsze uwzględniamy koszt na fakturze lub paragonie:
1 siodło w kartonie 50 zł
2 siodła w kartonie 60 zł
3 siodła w kartonie 70 zł

3. Możliwy również odbiór osobisty. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o zakupie nowego siodła, wszelkie opłaty związane z transportem siodeł ponosi Sprzedający.

4. Siodło testowe jest udostępniane Testującemu na okres 4 dni od daty jego dostarczenia – ewentualne wydłużenie okresu testowania jest możliwe na podstawie ustaleń indywidualnych.

5. Zwroty siodeł prosimy nadawać na adres: Fitandride, ul Klonowa 12/1, 40-168 Katowice.
Możliwe wysłanie kuriera po odbiór siodła, koszty zgodnie z tabelą usług kurierskich.

6. Koszt napraw wszelkich uszkodzeń wynikających z testowania siodła ponosi Testujący.

7. Wszelkie spory związane z umową na testowanie siodła, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla miejsca prowadzenia działalności FITANDRIDE ALEKSANDRA WRÓBEL.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 606 914 300.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią powyższych „Warunków testowania siodeł ERREPLUS” i w pełni je akceptuję. Wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami wynikającymi
z ewentualnych uszkodzeń testowanego siodła.

Formularz do pobrania w formacie .pdf (116kb)